Online IQ Challenge – 200 BURSA PËR 20 VJETOR!

Kliko këtu për të filluar testin!

Linku për kyçje në testim do të publikohet më 9 maj 2020 në orën 13:00 në facebook-un e shkollës.

Më 09 maj 2020 në orën 13.00 do të mbahet ONLINE IQ Challenge.

Në garë mund të marrin pjesë nxënësit e klasave 5, 6, 7, 8 dhe 9.

45 minuta për 30 pyetjet.

Do të ndahen nga 40 bursa për secilën nga këto komuna:

  100% 75% 50% 30% 20% 10%
Lipjan 3 3 6 6 11 11
Ferizaj 3 3 6 6 11 11
Gjilan 3 3 6 6 11 11
Komunat tjera 6 6 12 12 22 22

BËHU PJESË E SUKSESIT!

Pas testimit nxënësit e përzgjedhur do të intervistohen. Intervista përbën 30% të vlerësimit në total.

Written by