Apply for English Olympiads – Apliko për Gara në Gjuhën Angleze


Dear students, we would like to inform you that the application deadline for the entrance exam has expired! Thank you for your interest and we wish success to all participants!
Të dashur nxënës, Ju njoftojmë se ka përfunduar afati i aplikimit për garën e gjuhës angleze! Ju falënderojmë për interesimin që keni treguar dhe ju urojmë suksese të gjithë pjesëmarrësve!