Apply for Entrance Exam – Apliko për Provimi Pranues

Apliko tani !

DATA E PROVIMIT

• 18 Mars 2023 e Shtunë – në ora 10:00
• Ditën e provimit duhet të keni me vete: Laps, Gomë, Mprehëse.
• Rezultatet do të shpallen me datën 22 Mars 2023 në web faqet e shkollave. (www.mackosova.com)
• Provimi përmban pyetje nga lëndët e mëposhtme:

MatematikëLogjikëFizikëBiologjiKimiTotal
Klasa 5252550
Klasa 6201371050
Klasa 7201076750
Klasa 8201076750
Klasa 9201076750

PROCEDURA E APLIKIMIT

• Pranimi i nxënësve në klasat 6-të, 7-të, 8-të, 9-të, 10-të bëhet sipas suksesit që tregojnë në provimin pranues.
• Aplikimet mund të bëhen personalisht në shkollë apo përmes webfaqes sonë të internetit. (Në aplikimet online vërtetimi duhet të dorëzohet para datës së provimit ose në ditën e provimit).

QENDRAT E PROVIMIT

• Mehmet Akif School – Lipjan
• Mehmet Akif School – Prizren
• Mehmet Akif School – Gjakova