Apply for Entrance Exam – Apliko për Provimi Pranues

Apliko tani (MAC Lipjan)!

Apliko tani (MAC Prizren)!

DATA E PROVIMIT

25 Maj 2024 e shtunë – në ora 10:00
• Ditën e provimit duhet të keni me vete: Laps, Gomë, Mprehëse.
• Provimi përmban pyetje nga lëndët e mëposhtme:

MatematikëLogjikëFizikëBiologjiKimiTotal
Klasa 5252550
Klasa 6201371050
Klasa 7201076750
Klasa 8201076750
Klasa 9201076750

PROCEDURA E APLIKIMIT

• Pranimi i nxënësve në klasat 5 – 9 bëhet sipas suksesit që tregojnë në provimin pranues.
• Aplikimet mund të bëhen personalisht në shkollë apo përmes webfaqes sonë të internetit. (Në aplikimet online vërtetimi duhet të dorëzohet para datës së provimit ose në ditën e provimit).

VENDI

• Mehmet Akif School – Lipjan
• Mehmet Akif School – Prizren