Njoftim për Provimi Pranues

Pranimi i nxënësve në kl. 6-të, 7-të, 8-të, 9-të, 10-të bëhet sipas suksesit që tregojnë në provimin pranues. Per shkak të ndërprerjes së mësimit dhe anullimit të aktiviteteve publike, Provimi Pranues do të mbahet në dy faza.

Faza e Parë

Provimi Pranues i datës 14.03.2020 do të mbahet online në ora 12:00. (Jo nëpër shkolla)

E Shtunë në ora 12:00 do të aktivizohen linket për provimi pranues.

  • Klikoni për Klasa 5   (Klasa e 6-të vitin akademik 2020-2021)
  • Klikoni për Klasa 6   (Klasa e 7-të vitin akademik 2020-2021)
  • Klikoni për Klasa 7   (Klasa e 8-të vitin akademik 2020-2021)
  • Klikoni për Klasa 8   (Klasa e 9-të vitin akademik 2020-2021)
  • Klikoni për Klasa 9   (Klasa e 10-të vitin akademik 2020-2021)

Rezultatet do të shpallën me datën 15.03.2020 në web faqet e shkollave.

Faza e Dytë

Fituesit e përzgjedhur do të ftohen për intervistë në shkollë.

 

Written by