Apply for Entrance Exam – Apliko për Provimi Pranues

Dear students, we would like to inform you that the application deadline for the entrance exam has expired! Thank you for your interest and we wish success to all participants! Të dashur nxënës, Ju njoftojmë se ka përfunduar afati i aplikimit për provimi pranues! Ju falënderojmë për interesimin që keni treguar dhe ju urojmë suksese të gjithë pjesëmarrësve!    

Written by