World Cap

Linku për hyrjen në garë gjendet më poshtë! Klikoni këtu Linku do të aktivizohet në ora 14:00, dhe ju mund të hyni në testim.

Garë e Diturisë

Sote në ora 20:00 do të aktivizohen linqet për garën e diturisë. Klikoni për Klasa 5 Klikoni për Klasa 6 Klikoni për Klasa 7 Klikoni për Klasa 8 Klikoni për Klasa 9