Apply for IQ CHALLENGE – MAC LIPJAN

>> APPLY NOW <<<

Shkolla “Mehmet Akif” organizon IQ Challenge për Lipjan, Shtime, Prishtinë dhe Fushë Kosovë. Të drejtë pjesëmarrjeje kanë nxënësit nga klasa e pestë deri në të nëntën.

Sikurse edhe herave të tjera edhe këtë do të ketë shpërblime për nxënësit të cilët tregojnë rezultate më të mira, siç janë:

  • Vendi i parë – Smartwatch
  • Vendi i dytë – Powerbank
  • Vendi i tretë – Headphones

Po ashtu, nxënësve do të ju ofrohet bursë shkollimi varësisht rezultatit të treguar nga 25% deri 100%.

IQ Challenge do të mbahet më 27 prill në shkollën “Mehmet Akif, në Banullë të Lipjanit, në orën 10:00.

𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐌𝐈 𝐌𝐎𝐒𝐓𝐄̈𝐑