Apply for IQ CHALLENGE

Dear students, we would like to inform you that the application deadline has expired! Thank you for your interest and we wish success to all participants!

Të dashur nxënës, Ju njoftojmë se ka përfunduar afati i aplikimit! Ju falënderojmë për interesimin që keni treguar dhe ju urojmë suksese të gjithë pjesëmarrësve!