Apply for IQ CHALLENGE – MAC PRIZREN

>> APPLY NOW <<<


𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐈

 • 09:00 Nisja nga Palastir
 • 09:30 Arritja në Mehmet Akif
 • 10:00 Gara IQ Challenge
 • 11:00 Dreka
 • 11:30 Panairi shkencor (Fizikë-Kimi-Biologji-Matematikë-Virtual Reality)
 • 14:30 Rezultatet dhe shpërblimet


𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐀 𝐒𝐇𝐓𝐄𝐒𝐄̈

 • Vendi i parë “HEADPHONES”, vendi i dytë “POWERBANK”, vendi i tretë “SMARTBAND”.
 • Çdo nxënësi pjesëmarrës do t’i jepet certifikatë mirënjohjeje.
 • Testi zgjatë 45 minuta – gjithsej janë 30 pyetje.
 • Transporti do të niset nga ish benafi Prizren në orën 09:00 (Transporti është me pagesë).
 • Për çdo paqartësi ju lutemi na kontaktoni në nr tel 𝟎𝟒𝟒 𝟏𝟒𝟎 𝟗𝟎𝟎 ose në mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐦𝐚𝐜𝐩𝐫𝐢𝐳𝐫𝐞𝐧.𝐧𝐞𝐭


𝐊𝐥𝐚𝐬𝐚 𝟓-𝟔

MAC PRIZREN do të ofroje bursë (𝟐𝟓%, 𝟓𝟎%, 𝟕𝟓%, 𝟏𝟎𝟎%) për nxënësit e suksesshëm të klasave të 5-të dhe 6-të.

Dhurata special për 3 vendet e para.

 • Headphones
 • Powerbank
 • Smartband

𝐊𝐥𝐚𝐬𝐚 𝟕-𝟖

MAC PRIZREN do të ofroje bursë (𝟐𝟓%, 𝟓𝟎%, 𝟕𝟓%, 𝟏𝟎𝟎%) për nxënësit e suksesshëm të klasave të 7-të dhe 8-të.

Dhurata special për 3 vendet e para.

 • Headphones
 • Powerbank
 • Smartband

𝐊𝐥𝐚𝐬𝐚 𝟗

MAC PRIZREN do të ofroje bursë (𝟐𝟓%, 𝟓𝟎%, 𝟕𝟓%, 𝟏𝟎𝟎%) për nxënësit e suksesshëm të klasave të 9-të.

Dhurata special për 3 vendet e para.

 • Headphones
 • Powerbank
 • Smartband